Nauczyciele

  • Wszystko
  • Artykuły
  • Polecana literatura

„POZYTYWNA DYSCYPLINA”, J.Nelsen

Literatura

„POZYTYWNA DYSCYPLINA”, J.Nelsen –  książka opisuje w przystępny sposób klasyczną metodę wychowawczą opartą na wzajemnym szacunku i miłości. Jest dedykowana  rodzicom  i nauczycielom zarówno nastolatków jak i małych dzieci. Odpowiada na wiele pytań i wątpliwości wychowawczych, m.in:

Czytaj więcej

„KRYZYS SZKOŁY. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?” J.Juul

Literatura

„KRYZYS SZKOŁY. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?” J.Juul

– propozycja duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga, propagującego idee wzajemnego szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dziećmi oraz dojrzałe przywództwo osób dorosłych.

Czytaj więcej

„PSYCHOPEDAGOGICZNE MITY. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu”, T.Garstka

Literatura

„PSYCHOPEDAGOGICZNE MITY. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu”, T.Garstka

– bardzo ważna pozycja na polskim rynku wydawniczym. Autor podkreśla potrzebę rozwijania psychopedagogiki opartej na dowodach, omawia są popularne tezy, które jego zdaniem, nie znajdują poparcia w wynikach naukowych badań empirycznych oraz obala powszechne mity na temat niektórych metod nauczania, wychowania i pomocy psychopedagogicznej. Autor opisuje też psychologiczne mechanizmy, które leżą u podstaw naszej podatności na pseudonaukowe metody oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych i terapeutycznych.

Czytaj więcej

„CO Z TĄ SZKOŁĄ? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców.” J.Bauer

Literatura

„CO Z TĄ SZKOŁĄ? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców.” J.Bauer

– autor, w przystępnej formie, opisuje nowe wyzwania  jakie stają przed współczesną szkołą. Rozważa jak doprowadzić do sytuacji, aby szkoła stała się miejscem przyjaznym dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Podkreśla istotę wiary w siebie, wewnętrznej motywacji, solidnej wiedzy oraz kompetencji społecznych i emocjonalnych, jako podstawowych umiejętności, w które powinien być wyposażony uczeń opuszczający mury szkoły w XXI wieku.

Czytaj więcej

„BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA” M.Rasfeld, S.Breidenbach

Literatura

„BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA” M.Rasfeld, S.Breidenbach –  autorzy przedstawiają  niemiecki projekt reformy szkolnictwa, który może być źródłem inspiracji dla edukacji opartej na indywidualnych możliwościach poszczególnych uczniów. Ważna pozycja dla wszystkich, którzy mają bezpośredni wpływ na kształt edukacji XXI wieku.

Czytaj więcej

„NEURODYDAKTYKA. Nauczanie przyjazne mózgowi” M.Żylińska

Literatura

„NEURODYDAKTYKA. Nauczanie przyjazne mózgowi” M.Żylińska – głośna pozycja na polskim rynku wydawniczym, w której autorka analizuje informacje płynące z szeroko rozumianych neuronauk i ich możliwe zastosowanie w procesie dydaktycznym. Podejmuje  też próbę odpowiedzi na aktualnie często zadawane pytania:

Czytaj więcej

„TRENING TWÓRCZOŚCI”,  E. Nęcka, J.Orzechowski, A.Słabosz, B.Szymura

Literatura

„TRENING TWÓRCZOŚCI”,  E. Nęcka, J.Orzechowski, A.Słabosz, B.Szymura – książka jest skierowana do osób prowadzących grupowe treningi twórczości, ale może też być z powodzeniem wykorzystana przez nauczycieli pragnących wzbogacić swój warsztat pracy o różne techniki rozwijające kreatywność i wyobraźnię uczniów.

Czytaj więcej

„OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PRAKTYCE” D.Sterna

Literatura

„OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PRAKTYCE” D.Sterna – znana publikacja, o której zawsze warto przypominać. Autorka przedstawia w przystępnej formie podstawowe zasady oceniania kształtującego, które:

Czytaj więcej

„DUCH KLASY. Jak motywować uczniów do nauki?”,  M.Harmin

Literatura

„DUCH KLASY. Jak motywować uczniów do nauki?”,  M.Harmin –  poradnik przeznaczony jest dla  nauczycieli, którzy dążą do zbudowania w klasie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

Czytaj więcej

„WIDOCZNE UCZENIE SIĘ DLA NAUCZYCIELI”, J. Hattie

Literatura

„WIDOCZNE UCZENIE SIĘ DLA NAUCZYCIELI”, J. Hattie –  autor przeprowadził metaanalizę wyników ponad 900 badań dotyczących skuteczności różnych metod nauczania. Jest to pozycja wyjątkowa, bardzo polecana  wszystkim nauczycielom, dyrektorom i szkolnym specjalistom, którzy mają bezpośredni wpływ na wybór określonych strategii nauczania. Autor dokładnie omawia wiele aspektów uczenia się, prezentuje praktyczne zastosowanie poszczególnych metod dydaktycznych.

(Widoczne uczenie się dla nauczycieli, J. Hattie, Civitas CEO, Warszawa 2015)


„ZDARZA SIĘ”, J. Szulski

Literatura

„ZDARZA SIĘ”, J. Szulski –  pozycja niebanalna, która  prowokuje, niesie nadzieję i  inspiruje …  dla nauczycieli, rodziców i dorosłych już uczniów, wszystkich, którzy choć na jeden dzień chcieliby wrócić w szkolne mury i spotkać  otwartego,  uczciwego i pełnego pasji pedagoga.

(Zdarza się, J. Szulski, Jarosław Szulski &Co, Warszawa 2014)


„MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO CEL KSZTAŁCENIA. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady”, E.Wasilewska-Kamińska

Literatura

MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO CEL KSZTAŁCENIA. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady”, E.Wasilewska-Kamińska –  na podstawie amerykańskich i kanadyjskich doświadczeń w kształceniu krytycznego myślenia, autorka podejmuje próbę udzialenia odpowiedzi na podstawowe pytania kluczowe:

Czytaj więcej

„SPOSÓB  NA  TRUDNE  DZIECKO. Przyjazna terapia behawioralna”,  A. Kołakowski,  A. Pisula

Literatura

„SPOSÓB  NA  TRUDNE  DZIECKO. Przyjazna terapia behawioralna”,  A. Kołakowski,  A. Pisula –  książka przeznaczona jest dla rodziców i nauczycieli pragnących w swojej codziennej praktyce wychowawczej stosować skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami swoich podopiecznych.

Czytaj więcej

„JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY”,   A. Faber, E. Mazlish

Literatura

„JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY”,   A. Faber, E. Mazlish – praktyczny poradnik pedagogiczny, pokazujący na przykładach z codziennego życia, jak opanować sztukę skutecznej komunikacji, jak pomóc dzieciom aby radziły sobie z własnymi uczuciami, jak zachęcać do współpracy i samodzielności, jak chwalić nasze dzieci i co stosować zamiast karania.

Czytaj więcej

„JAK MÓWIĆ DO NASTOLATKÓW, ŻEBY NAS SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY Z NAMI ROZMAWIAŁY”, A. Faber, E. Mazlish

Literatura

„JAK MÓWIĆ DO NASTOLATKÓW, ŻEBY NAS SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY Z NAMI ROZMAWIAŁY”, A. Faber, E. Mazlish – kolejna edycja z serii praktycznych przewodników pedagogicznych, tym razem adresowana specjalnie do rodziców i wychowawców nastolatków.

Czytaj więcej

„ADHD. ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ. Przewodnik dla rodziców i wychowawców” – A.Bryńska, A.Kołakowski, A.Pisula, M.Skotnicka, T.Wolańczyk

Literatura

„ADHD. ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ. Przewodnik dla rodziców i wychowawców” – A.Bryńska, A.Kołakowski, A.Pisula, M.Skotnicka, T.Wolańczyk

– zwarte kompendium wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), diagnozy, leczenia, zaburzeń współwystępujących – napisane przystępnym językiem.

Czytaj więcej

 „ZROZUMIEĆ DZIECKO Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ. Poradnik dla rodziców i  nauczycieli”, P.Cooper, K.Ideus

Literatura

 „ZROZUMIEĆ DZIECKO Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ. Poradnik dla rodziców i  nauczycieli”, P.Cooper, K.Ideus –  publikacja, która pomaga zrozumieć na jakie trudności narażone jest dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz jakie wyzwania wychowawcze i edukacyjne stają przed jego rodzicami i nauczycielami.

Czytaj więcej