Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA” M.Rasfeld, S.Breidenbach

„BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA” M.Rasfeld, S.Breidenbach –  autorzy przedstawiają  niemiecki projekt reformy szkolnictwa, który może być źródłem inspiracji dla edukacji opartej na indywidualnych możliwościach poszczególnych uczniów. Ważna pozycja dla wszystkich, którzy mają bezpośredni wpływ na kształt edukacji XXI wieku.

Czytaj więcej