Oferta zajęć 2018/2019

                                 SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW DO SPECJALISTÓW
                                    UDZIELA SEKRETARIAT PORADNI  tel. 22 758 68 29 w godzinach 8.00 – 18.00

                                                       ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Psychoterapia dzieci i młodzieży mgr K.Michalska, mgr M.Kiczyńska – Cieślak
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży mgr M. Motyl, mgr B. Podgórska
mgr M.Marchwiak, mgr E.Izwantowska
Zajęcia logopedyczne mgr J. Tomczyk, mgr A. Karbowiak
„Terapia ręki” zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 7  lat mgr M.Motyl
Biofeedback mgr A. Podrażka, mgr M. Przyborska-Olech
Terapia metodą zachowań werbalnych ( Stosowana Analiza Zachowania) mgr J. Sienkiewicz, mgr M. Przybyło
Terapia rozwijająca kompetencje społeczno – emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym mgr J. Sienkiewicz, mgr M. Przybyło
Indywidualna terapia pedagogiczna małego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia w Sali Doświadczania Świata) mgr B.Podgórska, mgr M.Motyl, mgr E.Izwantowska
Zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych od 6 do 9 roku życia mgr J.Sienkiewicz, mgr M.Przybyło
Trening kontroli emocji dla dzieci w wieku 6 lat mgr E.Parys – Jarawka, mgr M.Motyl
Trening grupowy dla dzieci z klasy I – III SP „Jak radzić sobie ze złością” mgr M. Kiczyńska- Cieślak
mgr D. Wołek, mgr E.Iwanowska
Trening grupowy dla dzieci nieśmiałych z klasy IV- VI mgr M. Kiczyńska- Cieślak
mgr D. Wołek, mgr E.Iwanowska
TUS dla dzieci z zespołem Aspergera z klasy IV – VI mgr M. Jedlińska, mgr D. Wołek
TUS dla uczniów z Zespołem Aspergera z klasy VII – VIII oraz z klasy III gimnazjum mgr M. Jedlińska, mgr D. Wołek
Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży z problemami emocjonalnymi z klasy VII – VIII mgr P. Hryniewicz, mgr M.Kiczyńska – Cieślak
Terapia wspierająca rozwój funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment ( zajęcia dla dzieci od 10 roku życia i dla młodzieży) mgr M. Żywiałkowska
Profilaktyka uzależnień mgr M. Kiczyńska – Cieślak
Doradztwo zawodowe dla młodzieży mgr B. Fronczek
                                             ZAJĘCIA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I NAUCZYCIELI
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców „Szkoła dla rodziców” mgr A.Podrażka, mgr M. Skulska
Warsztaty dla „Dobrych Rodziców” (maj/czerwiec 2019r.) mgr M. Kiczyńska- Cieślak, mgr D.Wołek
„Zbuntowany nastolatek”- program dla rodziców nastolatków mgr M. Żywiałkowska
„Zbuntowany junior” – program dla rodziców dzieci w wieku 6 – 11 lat mgr M. Motyl
Sieć współpracy i samokształcenia dla przedszkolnych specjalistów mgr M.Przybyło, mgr J.Sienkiewicz, mgr B.Podgórska
Sieć współpracy i samokształcenia dla szkolnych specjalistów mgr U.Szymczyk, mgr E.Parys – Jarawka
mgr A.Bartosik, mgr M.Marchwiak
Sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych mgr B.Fronczek
Konsultacje i szkolenia dla pedagogów placówek oświatowych prowadzących programy profilaktyczne mgr M. Kiczyńska- Cieślak