Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

PROCESOWE WSPOMAGANIE – Zgłoszenia na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przypominamy, że  w okresie od lutego do końca marca, przyjmujemy Państwa zgłoszenia do objęcia szkoły lub przedszkola całoroczną opieką w ramach zadań własnych naszej Poradni: Procesowe Wspomaganie placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

ZGŁOSZENIE Dyrektora placówki oświatowej do procesowego wspomagania w roku szkolnym 2018/2019

Od września 2016r.  z powyższej formy pomocy skorzystało już 11 placówek w naszym powiecie (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące). Jak wynika z przeprowadzonych ewaluacji,  procesowe wspomaganie stanowi ważny element prowadzonych przez nas działań, umożliwia  placówkom oświatowym dokonywanie efektywnych i  skutecznych zmian w procesie dydaktyczno – wychowawczym oraz organizacyjnym, przyczynia się do poprawy ogólnego funkcjonowania przedszkoli i szkół.