Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

PROCESOWE WSPOMAGANIE – Zgłoszenia na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przypominamy, że  w okresie od lutego do końca marca, przyjmujemy Państwa zgłoszenia do objęcia szkoły lub przedszkola całoroczną opieką w ramach programu Procesowego Wspomagania placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

ZGŁOSZENIE Dyrektora placówki oświatowej do procesowego wspomagania w roku szkolnym 2021/2022

Od września 2016r.  z powyższej formy pomocy skorzystało już kilkanaście przedszkoli  i szkół w naszym powiecie. Z przeprowadzonych ewaluacji wynika, że procesowe wspomaganie umożliwia dokonywanie efektywnych i  skutecznych zmian w procesie dydaktyczno – wychowawczym i organizacyjnym oraz przyczynia się do poprawy ogólnego funkcjonowania placówek oświatowych.