Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Opinia nauczyciela matematyki – diagnoza dziecka z trudnościami w nauce matematyki