Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO CEL KSZTAŁCENIA. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady”, E.Wasilewska-Kamińska

MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO CEL KSZTAŁCENIA. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady”, E.Wasilewska-Kamińska –  na podstawie amerykańskich i kanadyjskich doświadczeń w kształceniu krytycznego myślenia, autorka podejmuje próbę udzialenia odpowiedzi na podstawowe pytania kluczowe:

Czytaj więcej