Dyżury telefoniczne

Dyżury telefoniczne specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w celu umówienia dziecka na wizytę w roku szkolnym 2022/2023

Tel.: (22) 758-68-29