Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„TRENING TWÓRCZOŚCI”,  E. Nęcka, J.Orzechowski, A.Słabosz, B.Szymura

„TRENING TWÓRCZOŚCI”,  E. Nęcka, J.Orzechowski, A.Słabosz, B.Szymura – książka jest skierowana do osób prowadzących grupowe treningi twórczości, ale może też być z powodzeniem wykorzystana przez nauczycieli pragnących wzbogacić swój warsztat pracy o różne techniki rozwijające kreatywność i wyobraźnię uczniów.

Czytaj więcej