Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„ Autyzm pochodzi z wnętrza, nie z zewnątrz. Musicie nauczyć się  rozumieć osoby autystyczne poprzez ich sposób myślenia, poprzez ich odmienny od naszego sposób przetwarzania informacji” ( wprowadzenie do książki Hilde de Clerrcq „ Autyzm od wewnątrz”)

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym celem obchodów święta jest przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób dotkniętych autyzmem. Czasami używana jest także nazwa Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”. ( źródło: Fundacja Synapsis).

Symptomy autyzmu:

 • Brak lub nieadekwatna reakcja na imię i wydawane polecenia.
 • Ograniczone zainteresowania zabawą i kontaktami z rówieśnikami (zabawa samotna).
 • Nieadekwatna ekspresja emocjonalna.
 • Ograniczona mimika twarzy, trudność z okazywaniem emocji.
 • Niedostateczna umiejętność odczytywania emocji u innych osób (dzieci, dorosłych).
 • Problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu wzrokowego.
 • Trudności z naśladowaniem i odtwarzaniem zachowania innych osób.
 • Niechęć do zmian i przywiązanie do schematów i rutyny działania.
 • Stereotypowe wypowiedzi.
 • Zaburzenia rozwoju mowy.
 • Manieryzmy ruchowe.
 • Mała spontaniczność i różnorodność w zakresie organizacji czasu wolnego.
 • Bardzo wąskie zainteresowania.
 • Ograniczona umiejętność zabawy naśladującej role społeczne.

https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg – link do filmu przybliżającego specyfikę funkcjonowania osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.