Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

EDUKACJA DOMOWA

 Szanowni Państwo,

  Zgodnie Rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie czasowego ograniczenia pracy jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów zobowiązujących do dołączenia do wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego 2020/2021 poza szkołą (tzw. edukacja domowa) opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Monika Gromadzińska – Miszczak

Dyrektor Poradni