Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2023

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2023

W dniach 2-6 października będą się odbywały obchody Europejskiego Dnia Świadomości Dysleksji pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Hasło tegorocznych obchodów to:

 „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”

W trakcie  obchodów naukowcy i praktycy pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych będą się zastanawiać nad odpowiednim  przygotowaniem uczniów  do korzystania z nowoczesnych technologii i  wykorzystaniem cyfrowych zdobyczy jako pomocy dla uczniów z dysleksją.

Poniżej przedstawiamy Państwu linki do pozwalające pogłębić wiedze dotyczącą pierwszych objawów specyficznych trudności w nauce, które powinny zaniepokoić rodziców, praw uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz materiały ułatwiające pracę z dzieckiem dyslektycznym w domu i w szkole.

https://www.ptd.edu.pl/cotojest.html

https://www.ptd.edu.pl/dysleksjaprawa.html

https://www.ptd.edu.pl/materialydopobrania.html

https://www.ptd.edu.pl/publikacjerekomendowane.html

Przypominamy, że w naszej Poradni diagnozujemy uczniów pod kątem specyficznych trudności w nauce po ukończeniu klasy III.  Na etapie edukacji wczesnoszkolnej w przypadku  obserwowanych trudności w nauce czytania i pisania dziecko powinno być objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną na podstawie diagnozy nauczyciela lub specjalisty szkolnego.

Zapraszamy również dzieci i młodzież, która ma trudności  w opanowaniu technik szkolnych na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzone przez specjalistów poradni.