Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA” M.Rasfeld, S.Breidenbach

„BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA” M.Rasfeld, S.Breidenbach –  autorzy przedstawiają  niemiecki projekt reformy szkolnictwa, który może być źródłem inspiracji dla edukacji opartej na indywidualnych możliwościach poszczególnych uczniów. Ważna pozycja dla wszystkich, którzy mają bezpośredni wpływ na kształt edukacji XXI wieku.

[read more=”Czytaj więcej” less=”Zwiń”]

Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie dlaczego tak wiele dzieci po przekroczeniu murów szkolnych z czasem traci motywację do nauki, otwartość na świat i gotowość do współpracy. Analizują przyczyny dla których uczniowie utożsamiają szkołę z przymusem, narzuconym obowiązkiem, którego sensu nie rozumieją. Proponują inne spojrzenie na współczesną edukację. Opisują szkołę, w której dzieci same przejmują odpowiedzialność za tempo swojego uczenia się i kolejność zgłębianych zagadnień. Zdaniem autorów, takie podejście buduje w uczniach poczucie odpowiedzialności, wewnętrznej sprawczości oraz gotowość do podejmowania kolejnych życiowych wyzwań.

„ W XXI wieku pragniemy zachęcić ludzi do przeanalizowania kwestii szkoły i kształcenia od podstaw, przemyślenia jej na nowo” (Budząca się szkoła, M.Rasfeld, S.Breidenbach, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2015)

[/read]