Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO CEL KSZTAŁCENIA. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady”, E.Wasilewska-Kamińska

MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO CEL KSZTAŁCENIA. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady”, E.Wasilewska-Kamińska –  na podstawie amerykańskich i kanadyjskich doświadczeń w kształceniu krytycznego myślenia, autorka podejmuje próbę udzialenia odpowiedzi na podstawowe pytania kluczowe:

[read more=”Czytaj więcej” less=”Zwiń”]

Co to jest myślenie krytyczne?

Czy można się go nauczyć?

Czy można go nauczać?

Pozycja adresowana jest do nauczycieli, wychowawców i rodziców, którzy chcieliby poznać dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie, opisywane w literaturze anglojęzycznej a następnie podjąć próbę kształcenia krytycznego myślenia na gruncie polskim.

(Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady, E.Wasilewska-Kamińska,Wyd. UW, Warszawa 2016)

[/read]