Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PRAKTYCE” D.Sterna

„OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PRAKTYCE” D.Sterna – znana publikacja, o której zawsze warto przypominać. Autorka przedstawia w przystępnej formie podstawowe zasady oceniania kształtującego, które:

[read more=”Czytaj więcej” less=”Zwiń”]

– jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem całego procesu dydaktycznego,

– uwzględnia to, w jaki sposób uczniowie się uczą,

– pozwala budować indywidualne relacje pomiędzy  nauczycielem a uczniem,

– bezpośrednio wpływa na wewnętrzną motywację zarówno ucznia jak i nauczyciela,

– daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoją pracę i w jaki sposób mogą się rozwijać,

– uczy oceny koleżeńskiej i samooceny,

– jest potrzebne na każdym etapie kształcenia i w stosunku do każdego ucznia – niezależnie od poziomu jego osiągnięć.

(Ocenianie kształtujące w praktyce, D.Sterna, Civitas CEO, Warszawa 2008)

[/read]