Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„WIDOCZNE UCZENIE SIĘ DLA NAUCZYCIELI”, J. Hattie

„WIDOCZNE UCZENIE SIĘ DLA NAUCZYCIELI”, J. Hattie –  autor przeprowadził metaanalizę wyników ponad 900 badań dotyczących skuteczności różnych metod nauczania. Jest to pozycja wyjątkowa, bardzo polecana  wszystkim nauczycielom, dyrektorom i szkolnym specjalistom, którzy mają bezpośredni wpływ na wybór określonych strategii nauczania. Autor dokładnie omawia wiele aspektów uczenia się, prezentuje praktyczne zastosowanie poszczególnych metod dydaktycznych.

(Widoczne uczenie się dla nauczycieli, J. Hattie, Civitas CEO, Warszawa 2015)