Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

PRACA PORADNI OD 4 MAJA 2020R.

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, Od 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pruszkowie wznawia działalność diagnostyczną w sprawach związanych z wydawaniem dokumentów (orzeczeń i opinii) niezbędnych przy organizowaniu kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz odroczenia obowiązku szkolnego.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników poradni i naszych klientów, w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego. Specjaliści poradni skontaktują się z rodzicami dzieci, które miały mieć przeprowadzone badania pod kątem wymienionych wyżej spraw, a z powodu epidemii diagnozy te zostały odwołane. W dalszej kolejności, stosownie do nowych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, będziemy poszerzali naszą ofertę diagnostyczną i stopniowo przywracali stacjonarną pracę terapeutyczną. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach terapeutycznych w br. szkolnym ma w dalszym ciągu możliwość korzystania z zajęć prowadzonych zdalnie oraz ze wsparcia swoich terapeutów przy zastosowaniu technik teleinformatycznych.

W celu ochrony Państwa zdrowia i życia, wizyty w poradni mogą być realizowane jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny spotkania.

Przed wizytą w poradni bardzo prosimy o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszkowie od dnia 04.05.2020r.

Aby uzyskać informację lub umówić wizytę w poradni w celu złożenia czy odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem poradni w godzinach 8:00-18:00, tel. 22/ 758 68 29, mail: kontakt@pruszkowporadnia.pl lub ze specjalistą zgodnie z rejonem działań.

 

Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Monika Gromadzińska- Miszczak
Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszkowie