Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Procedura funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w czasie epidemii

1. Na teren Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie wstęp mają jedynie osoby bez objawów choroby, nie przebywające na kwarantannie, które wcześniej zostały umówione telefonicznie lub mailowo (ustalony został dzień i godzina wizyty). Każda umówiona osoba przychodzi do poradni punktualnie. Osoby spóźnione, nie będą mogły być przyjęte.W przypadku pojawienia się objawów choroby spotkanie na terenie poradni zostaje przerwane.

2.Podczas przebywania na terenie poradni wszyscy klienci (oprócz dzieci do lat 4 oraz osób z niepełnosprawnością, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia) są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. W przypadku odmowy – spotkanie zostaje przerwane, a klienci opuszczają teren poradni.

3. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom poradni oraz pracownikom, jednocześnie na terenie placówki nie może przebywać więcej osób, niż wskazuje na to liczba gabinetów diagnostyczno-terapeutycznych oraz liczba miejsc siedzących na korytarzu.

4.Przy wejściu na teren poradni wszystkie osoby odkażają ręce płynem dezynfekującym (dotyczy również osób, które mają założone rękawiczki).

5. Klienci poradni, którzy wchodzą na teren poradni podpisują oświadczenie, w którym informują, że zarówno ich stan zdrowia jak i stan zdrowia dziecka nie wskazuje na występowanie objawów choroby zakaźnej, tzn. nie mają podwyższonej temperatury ciała, infekcji górnych dróg oddechowych, kataru, kaszlu, duszności, nie przebywają obecnie na kwarantannie, nie miały kontaktu z osobami chorymi na Covid-19 w ciągu ostatnich 14 dni.

6. Każda osoba, wchodząca na teren Poradni w celach służbowych, ma obowiązek podania swoich danych osobowych (swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego) w celu wpisania ich do Zeszytu „Lista osób przychodzących do Poradni”. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia na terenie Poradni ogniska Covid-19 powyższe dane zostaną niezwłocznie przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu podjęcia stosownych działań.

7. Klienci Poradni zajmują wskazane miejsce i oczekują na zaproszenie do gabinetu.

8.Spotkania diagnostyczno-terapeutyczne odbywają się tylko w gabinetach dostosowanych do aktualnych wymogów sanitarnych.

9. Na spotkanie diagnostyczne lub terapeutyczne do poradni przychodzi z dzieckiem tylko jeden rodzic/opiekun prawny.

10. Specjalista prowadzący spotkanie decyduje czy do gabinetu zaprasza samo dziecko czy rodzica z dzieckiem. W przypadku gdy rodzic pozostaje na korytarzu, zajmuje wyłącznie wyznaczone miejsce. Rodzic obowiązkowo pozostaje na terenie Poradni do czasu zakończenia spotkania z dzieckiem.

11. Podczas spotkania w gabinecie pomiędzy specjalistą a klientem zachowany zostaje odstęp minimum 1,5 metra

12. Każde dziecko przed badaniem ma obowiązek umycia rąk, zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy umywalkach.

13. W trakcie badania i zajęć terapeutycznych wykorzystywane są jedynie te pomoce diagnostyczne, które mogą podlegać dezynfekcji lub służą do jednorazowego użycia.

14. Rodzic jest zobowiązany zapewnić swojemu dziecku osobiste przybory do pisania (ołówek, długopis, gumka, temperówka) i do rysowania (kredki). W przypadku korzystania z przyborów poradni, po zakończonym spotkaniu są one dezynfekowane.

15. Po zakończonym spotkaniu, każdy gabinet jest dezynfekowany i wietrzony.

16. Na terenie Poradni jest udostępniona toaleta dla klientów Poradni. Z toalety może jednocześnie korzystać jedna osoba/rodzic z dzieckiem. Po każdym skorzystaniu z toalety, klient jest zobowiązany do umycia rąk, zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy umywalkach.

17. Bezpośrednio po zakończonym spotkaniu klient jest proszony o opuszczenie terenu poradni. Nie ma obecnie możliwości korzystania z zabawek i pomocy edukacyjnych na korytarzu poradni.

18. Na terenie Poradni w widocznym miejscu widoczne są numery telefonów do:
– organu prowadzącego
– kuratorium oświaty
– stacji sanitarno-epidemiologicznej
– służb medycznych

19. W poradni zostało wyznaczone pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej i płyny dezynfekujące), w którym będzie możliwość izolowania osoby, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.