Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„KRYZYS SZKOŁY. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?” J.Juul

„KRYZYS SZKOŁY. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?” J.Juul – kolejna pozycja duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga, propagującego idee wzajemnego szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dziećmi oraz dojrzałe przywództwo osób dorosłych.

[read more=”Czytaj więcej” less=”Zwiń”]

Czy szkoła może sprawiać uczniom radość?

Czy może dawać satysfakcję nauczycielom?

Jak wspierać dziecko w obliczu presji szkolnej?

Jak rozwiązywać problemy, które rodzą się w klasie?

Są to kluczowe pytania na które staramy się znaleźć odpowiedzi we współczesnej pedagogice. Książka J.Juula skłania do przemyśleń, jest inspiracją do dalszych własnych poszukiwań. Zdaniem autora współczesne dzieci żyją pod nadmierną presją szkoły, która stała się najważniejszą częścią ich życia. Wokół szkoły koncentrują się głównie relacje dziecka z rodzicami, a to rodzi wiele konfliktów i napięć we wzajemnych kontaktach. Autor postuluje aby w nastawieniu do dzieci kierować się zaufaniem zamiast przymusu oraz budowaniem prawdziwych relacji zamiast bezosobowych reguł. Autor analizuje problemy współczesnej szkoły z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i rodzica. Podkreśla, że uczniowie nie będą czuć się dobrze w szkole, w której sami nauczyciele źle się czują.

„Dzieci mają wiele kompetencji, ale jednego nie można od nich wymagać: nie są w stanie brać na siebie odpowiedzialnosci za jakość kontaktów z dorosłymi.” (Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców?, J.Juul, Wyd.MiND, Podkowa Leśna 2014)

[/read]