Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 „SPOSÓB  NA  TRUDNE  DZIECKO. Przyjazna terapia behawioralna”,  A. Kołakowski, A. Pisula

„SPOSÓB  NA  TRUDNE  DZIECKO. Przyjazna terapia behawioralna”,  A. Kołakowski, A. Pisula –  książka przeznaczona jest dla rodziców i nauczycieli pragnących w swojej codziennej praktyce wychowawczej stosować skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami swoich podopiecznych. Przyjazna terapia behawioralna to zbiór efektywnych strategii prowadzących do wzmacniania zachowań pozytywnych i wygaszania zachowań niepożądanych u dzieci i młodzieży. Autorzy, mając bogate doświadczenie w pracy z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze, wskazują efektywne sposoby radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, odpowiadają na pytania:

[read more=”Czytaj więcej” less=”Zwiń”]

Jak się zachować np. w trakcie wybuchu złości u dziecka?

Jak formułować skuteczne polecenia?

Jak motywować młodych ludzi do współpracy?

Jak wzmacniać u dziecka koncentrację uwagi?

Jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym w domu i w szkole?

Jak budować normy i zasady domowe i szkolne?

Jak tworzyć skuteczny system nagród i konsekwencji?

„Celem tej książki jest pokazanie, że terapia behawioralna może być przyjaznym i skutecznym sposobem pracy nad trudnymi zachowaniami dzieci. Chcemy jednak podkreślić, że w przypadku wielu dzieci lektura tej książki nie zastąpi wizyty u profesjonalisty” (Sposób  na  trudne  dziecko. Przyjazna terapia behawioralna,  A. Kołakowski, A. Pisula, GWP,Sopot2013) 

[/read]