Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i w oparciu o stanowisko MEN wyrażone w piśmie z dnia 26.03.2013r. (cytowane za pośrednictwem portalu www.wszystkojasne.waw.pl – korespondencja przedstawicieli Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci z MEN)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie nie wydaje opinii stwierdzających specyficzne trudności w uczeniu się dla dzieci, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju – autyzm lub zespól Aspergera.
Uczniowie z taką diagnozą mogą ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na tej podstawie korzystać z niezbędnych dostosowań do swoich potrzeb.

Monika Gromadzińska- Miszczak
Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszkowie