Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Sieć współpracy i samokształcenia dla specjalistów

W dniach 16.01.2018r. oraz 18.01.2018r. odbyły się w naszej Poradni dwa pierwsze spotkania w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dla Specjalistów z przedszkoli i szkół powiatu pruszkowskiego.

Wspólnie zainicjowaliśmy działanie Sieci współpracy i samokształcenia dla przedszkolnych i szkolnych specjalistów w naszym powiecie.

Było nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem, wymienić doświadczeniami  i oczekiwaniami oraz zaplanować tematy i terminy kolejnych spotkań. Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do działań obydwu grup przez osoby z różnych przyczyn nieobecne na pierwszych spotkaniach.

  • Kolejne spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dla Specjalistów  z przedszkoli  powiatu pruszkowskiego odbędzie się w naszej Poradni w dniu  22 marca 2018r. o godzinie 9.00  ( przewidywany czas spotkania: 2 godz.).

Serdecznie zapraszamy,

Koordynatorki sieci dla przedszkolnych specjalistów:

Emilia Parys – Jarawka  oraz  Magdalena Przybyło

  • Kolejne spotkanie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia dla Specjalistów ze szkół  powiatu pruszkowskiego odbędzie się w naszej Poradni w dniu  16   marca 2018r. o godzinie 10.00 ( przewidywany czas spotkania:  2 godz.).

Serdecznie zapraszamy,

Koordynatorki sieci dla szkolnych specjalistów:

Beata Podgórska oraz Urszula Szymczyk

      Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału  w spotkaniu u Koordynatorek lub w  Sekretariacie

      tel. 22 758 – 68 – 29,  kontakt@pruszkowporadnia.pl