Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Opinia nauczycieli – zespół orzekający