Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wniosek dyrektora przedszkola/szkoły o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia