Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wniosek dyrektora szkoły o wydanie opinii w sprawie specyficznych trudności w nauce ucznia szkoły ponadpodstawowej