Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wsparcie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie Pani Olga Sliusarenko prowadzi diagnozę, konsultację i wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.