Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zaproszenie dla doradców zawodowych- sieć współpracy i samokształcenia 2018/2019

Zaproszenie dla doradców zawodowych oraz nauczycieli pełniących funkcję doradcy zawodowego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszkowie serdecznie zaprasza doradców zawodowych oraz  nauczycieli pełniących funkcję doradcy zawodowego na pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia. Tematem spotkania będzie omówienie zasad współpracy w roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego ( Dz.U. z 2018r., poz.1675). Spotkanie odbędzie się 27.09.2018 (czwartek) w godz. 9:00 – 11:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie ul. Gomulińskiego 2 ( wejście do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu telefonicznie w sekretariacie Poradni ( 22 758-68-29) lub elektronicznie: kontakt@pruszkowporadnia.pl

Koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych: Bożena Fronczek