Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zaproszenie dla specjalistów – sieć współpracy i samokształcenia 2018/2019

Zaproszenie dla specjalistów z przedszkoli,  szkół i ośrodków 

Serdecznie zapraszamy specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów pedagogicznych) przedszkoli, szkół  i  ośrodków mających siedzibę na terenie powiatu pruszkowskiego na pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie  sieci współpracy i samokształcenia. Współpraca w ramach sieci opiera się na zasadzie partnerstwa i wzajemności oraz służy wymianie doświadczeń i zasobów, ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji zawodowych. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie sprawom organizacyjnym, rozpoznaniu naszych wzajemnych potrzeb i zasobów oraz ustaleniu celu, planu i  harmonogramu dalszych działań.

Specjalistów ze szkół powiatu pruszkowskiego serdecznie zapraszamy do naszej Poradni  w dniu 25.09.2018r. o godzinie 12.00 (przewidywany czas spotkania 1,5 godziny).

Koordynatorki sieci dla szkolnych specjalistów:

Urszula Szymczyk, Emilia Parys – Jarawka, Agnieszka Bartosik, Magdalena Marchwiak

Specjalistów z przedszkoli powiatu pruszkowskiego serdecznie zapraszamy do naszej Poradni w dniu 05.10.2018r. o godzinie 9.30 (przewidywany czas spotkania 1,5 godziny).

Koordynatorki sieci dla przedszkolnych specjalistów:

Magdalena Przybyło, Jagna Sienkiewicz, Beata Podgórska

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu telefonicznie w sekretariacie Poradni (22 758 – 68 – 29)

lub elektronicznie: kontakt@pruszkowporadnia.pl