Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zaproszenie dla specjalistów z przedszkoli, szkół i ośrodków

W okresie ferii zimowych serdecznie zapraszamy specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów pedagogicznych) z przedszkoli, szkół  i  ośrodków mających siedzibę na terenie powiatu pruszkowskiego, na spotkanie  grupy inicjującej działanie sieci współpracy i samokształcenia w naszym powiecie.

Współpraca w ramach sieci opiera się na zasadzie partnerstwa i wzajemności oraz służy wymianie doświadczeń i zasobów, ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji zawodowych.

Pierwsze spotkanie poświęcone będzie sprawom organizacyjnym, rozpoznaniu naszych wzajemnych potrzeb i zasobów oraz ustaleniu celu, planu i  harmonogramu dalszych działań.

Specjalistów z przedszkoli powiatu pruszkowskiego serdecznie zapraszamy do naszej Poradni w dniu 16.01.2018r. o godzinie 10.00

(przewidywany czas spotkania 1,5 godziny).

Specjalistów ze szkół powiatu pruszkowskiego serdecznie zapraszamy do naszej Poradni  w dniu 18.01.2018r. o godzinie 10.00

(przewidywany czas spotkania 1,5 godziny).

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu telefonicznie w sekretariacie Poradni (22 758 – 68 – 29) lub elektronicznie: kontakt@pruszkowporadnia.pl

                                                Koordynatorki sieci dla przedszkolnych specjalistów:

                                                               Emilia Parys – Jarawka, Magdalena Przybyło

                                                          Koordynatorki sieci dla szkolnych specjalistów:

                                                                             Beata Podgróska, Urszula Szymczyk