Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wczesne wpomaganie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego