Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zaświadczenie lekarskie – dziecko słabosłyszące/niesłyszące