Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zaświadczenie lekarskie – dziecko słabowidzące/niewidzące